Warunki biznesowe

Všeobecné obchodné podmienky

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Sprzedającym jest firma KLIMATEL PL Sp z o.o. - nazwa firmy: KLIMATEL PL Sp z o.o., adres: Akademii Umiejętności 77B, 43-300 Bielsko-Biała - KRS: 0000995832 | NIP: 5273022664 | REGON: 52333463800000

1.2 Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.               .pl jest firma KLIMATEL PL Sp z o.o., Akademii Umiejętności 77B, 43-300 Bielsko-Biała

1.2 Kupujący to każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się ze sprzedającym w celu zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego.

1.3 Nabywcą jest również każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób skontaktuje się ze sprzedającym z prośbą o nabycie przez sprzedawcę towarów nieujętych w ofercie, z zamiarem zakupu tych towarów.

1.4 Każdy odwiedzający e-sklep, który złożył zamówienie za pośrednictwem e-sklepu, jest kupującym. Do celów ustawy nr. 102/2014 Dz. konsument oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie nabywa towarów w celu ich sprzedaży innym osobom, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy lub zawodu.

1.5 Sklep internetowy to system komputerowy znajdujący się w Internecie z dostępem publicznym, który umożliwia zamawianie towarów lub usług na odległość za pomocą urządzenia elektronicznego.

1.6 Towary lub usługi to wszystkie produkty opublikowane na stronach e-sklepu, które można zamówić (mają podaną cenę i cena ta nie jest zerem).

1.7 Kupujący w pełni akceptuje komunikację elektroniczną, przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego, komunikacji e-mail oraz komunikacji telefonicznej, o ile bezsporne jest, że sprzedawca komunikuje się z kupującym lub osobą przez niego upoważnioną.

1.8 W stosunku między sprzedającym a kupującym, który powstał w inny sposób niż za pośrednictwem urządzeń elektronicznych na odległość i nie jest stosunkiem między dostawcą usług społeczeństwa informacyjnego a odbiorcą usług społeczeństwa informacyjnego, niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do niezbędnym zakresie, co odpowiada przepisom prawa i logicznemu układowi rzeczy, chyba że uzgodniono między nimi inaczej.

1.9 Korzystając ze strony sklepu internetowego sprzedającego i potwierdzając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

1.10 Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wydania nowego Regulaminu.

2. ZAMAWIANIE

2.1 Kupujący może zamówić towar w następujący sposób:

a) poprzez koszyk na stronie internetowej Sprzedającego, łącznie z pełnym wypełnieniem formularza zamówienia. W celu prawidłowej i uporządkowanej realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie w zamówieniu wymaganych danych oraz wybór opcji wysyłki i płatności za zamawiane towary lub usługi.

2.2 Wysyłając zamówienie, kupujący zobowiązuje się do przejęcia zamówionego towaru i zapłaty uzgodnionej ceny za towar.

2.3 Sprzedający potwierdzi wysłane zamówienie w ciągu 24 godzin e-mailem i jednocześnie poinformuje kupującego o dostępności i terminie dostawy towaru. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące!

2.4 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć właściwy rodzaj i ilość towaru po uzgodnionej cenie zgodnie z zamówieniem.

2.5 Anulowanie zamówienia jest możliwe przez kupującego w ciągu 24 godzin od zamówienia towaru bez podania przyczyny. Kupujący może anulować zamówienie w sekcji Klient na stronie sprzedawcy, telefonicznie lub mailowo. Po sprawdzeniu, że warunki anulowania zamówienia zostały spełnione, sprzedawca potwierdzi kupującemu anulowanie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. W przypadku, gdy kwota za zamówiony towar została już zapłacona, sprzedawca odeśle pieniądze na rachunek bankowy kupującego lub dostarczy w inny, uzgodniony sposób.

2.6 Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zabezpieczenia zamówionego towaru. W takim przypadku Kupujący niezwłocznie zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaoferuje towar zastępczy lub inne rozwiązanie, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia również wtedy, gdy nie może skontaktować się z kupującym (nieprawidłowe lub brakujące dane kontaktowe, niedostępność, ...).

3. CENY

3.1 Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

3.2 Cena za transport towaru jest doliczana do ceny podstawowej zamówienia, w zależności od wybranej przez kupującego metody dostawy. Cena wynika z całkowitej wagi zamówionego towaru, a aktualna stawka widoczna jest bezpośrednio w zamówieniu (dla każdego środka transportu). Opakowanie jest wliczone w cenę wysyłki.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Kupujący może zapłacić za towar gotówką przy odbiorze lub przelewem na konto sprzedającego na podstawie faktury proforma (zaliczkowej). Na podstawie przesłanego zamówienia sprzedawca wystawi fakturę proforma (zaliczkową), która zostanie wysłana wraz z potwierdzeniem zamówienia na e-mail. Kupujący może dokonać tej płatności w następujący sposób:

a) przelewem z Twojego konta,
b) poprzez bezpośrednią wpłatę gotówki na konto sprzedawcy,
c) system płatności Pay Pal,
d) system płatności Tatra Pay.

4.2 Płatność jest możliwa tylko w EUR.

4.3 Sprzedawca przesyła dokument podatkowy (fakturę) kupującemu wraz z towarem.

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1 Czas dostawy towarów oferowanych przez sprzedawcę wynosi w większości przypadków do 8 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni lub może zostać przedłużony w porozumieniu z kupującym. Sprzedawca poinformuje kupującego o czasie i terminie dostawy podczas telefonicznego potwierdzania zamówienia. Jeśli kupujący nie jest zadowolony z ogłoszonego przedłużonego terminu dostawy, ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z punktem 2.5 niniejszych Warunków.

5.2 Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i po spełnieniu wszystkich warunków odbioru.

6. DOSTAWA TOWARÓW

6.1 Sprzedający zapewnia transport towaru w sposób wybrany przez kupującego z opcji oferowanych w zamówieniu:

a) kurier,
b) przy odbiorze osobistym.

6.2 Miejsce odbioru ustalane jest na podstawie zamówienia kupującego. Za realizację dostawy uważa się dostarczenie towaru we wskazane miejsce.

6.3 Towary są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności przesyłki przy odbiorze towaru.

6.4 Wraz z towarem sprzedający dostarcza kupującemu fakturę (dokument podatkowy), dowód dostawy. Sprzedający dostarczy wraz z towarem instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną, jeżeli wymaga tego charakter towaru.

6.5 Sprzedający odpowiada za towary do momentu ich przejęcia przez kupującego. Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą pisemnego potwierdzenia przez niego przyjęcia towaru.

6.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru do kupującego spowodowane przez przewoźnika. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia przesyłki spowodowane przez przewoźnika. Takie przypadki rozwiązuje sprzedający, dostarczając kupującemu nowy towar po zapłaceniu przewoźnikowi wszystkich szkód.

6.7 W przypadku większego zainteresowania może się zdarzyć, że brakuje nam towaru, dlatego możemy dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar w kilku paczkach, a Ty płacisz za przesyłkę i opakowanie jak za jedną paczkę.

7. ODSTĄPIENIE OD ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA

7.1 Zgodnie z prawem kupujący ma prawo odstąpić od zrealizowanego zamówienia bez podania przyczyny (zgodnie z prawem „z umowy kupna", jeśli kupujący już przejął towar) w ciągu 14 dni od dnia przejęcie towaru.

7.2 Zwracany towar musi być:

a) nieuszkodzone,
b) kompletny (w tym akcesoria, dokumentacja, ...),
c) wraz z załączonym dowodem zakupu.

7.3 Jeżeli kupujący zdecyduje się na zwrot towaru zgodnie z pkt 7.1 niniejszych Warunków, zobowiązany jest do:

a) skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o odstąpienie od zrealizowanego zamówienia, podać numer zamówienia (symbol zmienny), datę zakupu oraz numer konta do zwrotu pieniędzy,
b) odesłać towar na adres sprzedającego – zaleca się odesłać towar listem poleconym, z ubezpieczeniem i użyć odpowiedniego opakowania, tak aby podczas transportu nie doszło do spisania, sklejenia lub innego pogorszenia oryginalnego opakowania i samego towaru (sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru podczas transportu),
c) pokryć koszty związane ze zwrotem towaru (opłata pocztowa, ubezpieczenie, ...).

7.4 Po spełnieniu warunków zgodnie z pkt 7.1 do 7.3 niniejszego Regulaminu i po otrzymaniu zwracanego towaru, sprzedawca zobowiązany jest do:

a) odebrania towaru,
b) zwrócić kupującemu całą zapłaconą cenę za towar, w tym koszty przesyłki, nie później niż 15 dni od dnia odstąpienia od zrealizowanego zamówienia.

7.5 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach 7.1 do 7.3 niniejszych Warunków, sprzedający nie przyjmie odstąpienia od zrealizowanego zamówienia, a towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.

8. GWARANCJE I ROSZCZENIA

8.1 Rozpatrywanie reklamacji regulują warunki gwarancji poszczególnych towarów, Kodeks Handlowy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy szczególne.

8.2 Okres gwarancji na wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym sprzedawcy wynosi 24 miesiące. Dowód zakupu (załączona faktura) jest zawsze wystarczający do skorzystania z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacja). Przedstawienie dowodu zakupu na potrzeby reklamacji jest wystarczające nawet, jeśli karta gwarancyjna została wystawiona, ale klient ją zgubił.

8.3 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia rzeczy (lub jej części) spowodowanego użytkowaniem.

8.4 Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do reklamacji czysty, nieuszkodzony mechanicznie, z kopią faktury, dowodem dostawy. Kupujący jest zobowiązany do przesłania wraz z towarem opisu wady.

8.5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
8.5.1. Poinformuj nas jak najszybciej mailowo lub telefonicznie o błędzie produktu.
8.5.2. Odeślij produkt na adres firmy sprzedającego.

9. WYSYŁANIE KWESTIONARIUSZA SATYSFAKCJI

9.1 Zadowolenie z zakupów określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz sklep internetowy. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że zgodnie z § § 62 ustawy nie. 351/2011 Dz. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie odmówisz wysyłania poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie Państwa zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Do przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z pośrednika w przetwarzaniu, którym jest operator portalu Heureka.sk, do którego możemy w tych celach przekazywać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Wysyłając ankiety e-mailowe, Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku w e-mailu z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Oświadczenie o prywatności

Pokaż szczegóły
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się